Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

Tại sao.....hổng chồng?!

Đi đâu mà chẳng lấy chồng
Người ta lấy hết, chổng mông mà gào
Gào rằng: đất hỡi trời ơi !
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng?
Ông trời ngoảnh cổ liền trông:
Mày hay kén chọn, ông không cho mày!:(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét