Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2009

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình


"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Câu nói đó thấm sâu trong lòng tôi từ thuở nhỏ và là kim chỉ nam trong tình yêu của tôi.

Chỉ khi nào bạn biết cho đi thì lúc đó bạn mới biết bạn có thể nhận được, bà tôi vẫn thường dạy như vậy. Sống ở đời phải có nhân nghĩa. Nếu cho đi niềm tin, bạn sẽ nhận được hi vọng. Nếu cho một điều ước, bạn nhận được nụ cười đẹp nhất. Nếu cho đi giọt máu, bạn sẽ nhận được sinh mạng. Nếu cho trái tim, bạn sẽ nhận được trái tim.

Tình yêu của tôi cũng như thế. Nếu không tin người mình yêu thì tình yêu đó mau vụn vỡ và đó chưa gọi là tình yêu thật sự.
Những khi xa anh, tôi mới hiểu tôi yêu anh nhiều đến nhường nào. Mặc dù anh còn nhiều khuyết điểm phải sửa đổi.

Sẽ quá vội vàng để đi đến kết luận cuối cùng về câu chuyện tình yêu. Tôi sẽ không nói nữa. Hãy để thời gian, vòng xoáy cuộc đời cuốn trôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét